Caser

I Semicolon II brukes caser for å integrere teori og praksis. Casene kan knytte seg til en spesifikk deltakervirksomhet, eller håndtere problemstillinger innenfor tverrfaglige temaer.

Les mer om vår arbeidsmåte. 

Avsluttede caser. 

 

 

Comments are closed.