Category Archives: Semicolon I

Publikasjoner fra Semicolon I

ARTIKLER, KRONIKKER OG BØKER

Schartum, Dag Wiese: Legaldefinisjoner i nyere norske lover. Unipub forlag 2011 (ISBN 9788272261381) 40 s. Complex (6/11)

Schartum, Dag Wiese: Om forholdet mellom forvaltningslover og tilknyttede skjemaer. Lov og rett 2011 ;Volum 50.(9) s. 551-566

Hans Solli-Sæther: A framework for analysing interoperability in electronic government. Int. J. Electronic Finance, Vol. 5, No. 1, 2011. S. 32-48.

Audun Stolpe: Norm-system revision: Theory and application. Artificial Intelligence and Law Volume 18, Number 3, 247-283, Springer 2010.

Hans Solli-Sæther: Analytical Framework for e-Government Interoperability. I: Paul Cunningham and Miriam Cunningham (Eds): eChallenges e-2010 Conference Proceedings, Warsaw, Poland, 2010.

Terje Grimstad og Per Myrseth: Information Governance and Metadata Strategies as a Basis for Cross-sector e-Services. I: Paul Cunningham and Miriam Cunningham (Eds): eChallenges e-2010 Conference Proceedings, Warsaw, Poland, 2010.

Arne Thorstensen og Lasse Udjus: Future e-Government: From Monologue to Dialogue. I: Paul Cunningham and Miriam Cunningham (Eds): eChallenges e-2010 Conference Proceedings, Warsaw, Poland, 2010.

Riitta Hellman: Organisational Barriers to Interoperability. I: Paul Cunningham and Miriam Cunningham (Eds): eChallenges e-2010 Conference Proceedings, Warsaw, Poland, 2010.

Audun Stolpe: Relevance, derogation and permission: A case for a normal form for codes of norms. DEON 2010 10th International Conference on Deontic Logic in Computer Science, 7-9 July 2010, European University Institute, Fiesole (Firenze). Akseptert for publisering.

Per Myrseth et al.: Utilizing Ageing Information. I: David O’Donnell (Ed.): The Proceedings of the 10th European Conference on eGovernment National Centre for Taxation Studies and University of Limerick, Ireland, 17-18 June 2010. S. 279-287.

Per Myrseth et al.: Utilizing Aging Public Sector Information. Scandinavian Workshop on e-Government, Örebro University, Örebro, Sweden, 27-28 January, 2010.

Hans Solli-Sæther og Petter Gottschalk: The Modeling Process for Stage Models. Akseptert for publisering i Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce, 20: 279–293, 2010.

Hans Solli-Sæther: Maturity in e-government interoperability: an exploratory study of e-services in Norway. Proceedings of the IADIS International Conference e-Society 2010, Porto, Portugal. S. 115-122.

Audun Stolpe: A theory of permission based on the notion of derogation, akseptert for publisering i Journal of Applied Logic, Elsevier, 2010.

Hans Solli-Sæther: Organisatorisk modenhet og nytten av samhandling. Stat & Styring 4/2009, s. 9-11.

Hans Solli-Sæther og Petter Gottschalk: Generations of Struggle in Stages of Growth Modeling. Proceedings of the Decision Sciences Institute 40th annual meeting, New Orleans, Louisiana, 14-17 November, 2009. S. 881-887.

Terje Grimstad: Semantic and Organisational Interoperability Issues in Public Sector in Norway. 1st forum on interoperability and applicative cooperation in e-government. Regione Marche and University of Camerino Camerino, Italy, 15th-16th October 2009. (Short paper).

Riitta Hellman: Hindringer for organisatorisk samhandling. Stat & Styring 3/2009, s. 6-7.

Riitta Hellman: Organizational Barriers to Interoperability: Norwegian Case Stydy. H. Jochen Scholl, Marjn Janssen, Roland Traunmüller, Maria A. Wimmer (Eds.): Electronic Government: Proceedings of ongoing research and projects of EGOV 09. 8th International Conference, EGOV 2009. Trauner Druck: Linz, Schriftenreihe Informatik # 30, 2009. Pp. 182-189.

Riitta Hellman: Barriers to organizational interoperability – the Norwegian case. Proceedings of the IADIS International Conference e-Society 2009, Barcelona, 25-28 February, 2009. S. 160-167.

Terje Grimstad: Semantic and Organisational Interoperability in Communicating and Collaborating Organisations. Interconnecting Europe, Semantic Interoperability Centre Europe,Conference Book, 2008. S. 23-28.

Petter Gottschalk: E-Government Interoperability: Frameworks for Aligned Development. I: Dr. Sahu, Dr. Dwivedi, and Dr. Weerakkody (eds.): E-Government Development and Diffusion: Inhibitors and Facilitators of Digital Democracy. IGI Global publication. S. 23-33.

Petter Gottschalk: Maturity levels for interoperability in digital government. Government Information Quarterly 26 (2009) 75–81.

Petter Gottschalk and Hans Solli-Sæther (2009). Interoperability in E-Government: Stages of Growth. In S. Chhabra & M. Kumar (Eds.), Integrating E-Business Models for Government Solutions: Citizen-Centric Service Oriented Methodologies and Processes. Hershey, PA: IGI Global.

Petter Gottschalkand Hans Solli-Sæther: E-Government Interoperability and Information Resource Integration: Frameworks for Aligned Veloppdragent. Idea Group Publishing, 2009.

Petter Gottschalk and Hans Solli-Sæther: Stages of E-Government Interoperability. Electronic Government: An International Journal, Vol. 5, No. 3, 2008.

RAPPORTER OG NOTATER

Vibeke Dalberg, Per Myrseth og Jim Yang: Livssyklusprosess for utarbeidelse og forvaltning av begrepssystemer, februar 2011. Visio begrepsmodell.

Robert Engels og Per Myrseth: Åpne og lenkede data. En informasjonsinfrastruktur for elektronisk samhandling. Rapport nr. 2011-276, revisjon nr. 1. Det Norske Veritas, februar 2011.

Martin Giese, Audun Stolpe og Arild Waaler: Sluttrapport til Semicolon. Institutt for informatikk, Universitet i Oslo, januar 2011.

Mange forfattere: Semicolons metode for samfunnsøkonomisk analyse av IKT samhandlingsprosjekt. 2010 og tilknyttet Indikatorsett.

Arthur Reinertsen: Matrikkelens koplinger til kommunale fagapplikasjoner og tjenester. Sluttrapport fra samarbeidsprosjektet mellom prosjektene GeoIntegrasjon og Semicolon. 14.9.2010.

Håvard Mikkelsen Ottestad og Lars-Erik Bruce: Semantiske Teknologier for Distribusjon og Visualisering av Statistikk. Resultatene av et sommerprosjekt for Semicolon-prosjektet ved Universitetet i Oslo, Institutt for Informatikk. 16.09.2010.

Kristin Kopland: En analyse av utfordringer for tverrsektoriell elektronisk samhandling i offentlig sektor. Masteroppgave. Universitetet i Oslo, Institutt for informatikk, 01.02.2010.

David Norheim, Lasse Udjus og Henrik Smith-Meyer: Utredning om egnede standarder for definisjonsarbeid i offentlig sektor. Sluttrapport, 25. januar 2010. Difi.

Mange forfattere: Semicolon: State of the Art. * Report No. 2008-0996, Det Norske Veritas, December 2008.

Mange forfattere: Informasjonsmodell og veiledning for bruk av XML Schema for barnehagesøknad og oppvekst. Versjon kandidat 1.0. KS, 15. januar 2009.

Mange forfattere: Metode og retningslinjer for informasjonsmodeller for elektronisk samhandling i kommunal sektor: KS Resultat XML metode. Versjon kandidat 1.0. KS, 15. januar 2009.

Mange forfattere: Prosjekt for standardisert integrasjon mellom IKT-systemer i kommunesektoren. KS Resultat XML. Versjon 1.0. 30. januar 2009.

Mange forfattere: Case 3 for Semicolon-prosjektet: Pilot for søknad om SFO-plass. Bærum Kommunes Proof of Consept på mellomvare. 15.01.2009.

Per Myrseth og Kjell Tore Guttormsen: Mikrodata til forskere. Rapport nr. 2008-0997. Det Norske Veritas, 2009.

Informasjonsstruktur 2007 Forslag til rammeverk og metodikk og uttesting på pasientforløpene svangerskap/fødsel og hjerneslag. KITH Rapport 04/08.

FOREDRAG OG PRESENTASJONER

Dag Wiese Schartum (SERI-UiO): May legally defined terms be useful for improved interoperability in
the public sector. Semantic days, Oslo, 9.6. 2011.

22.11.2012. Schartum, Dag Wiese: Legaldefinisjoner i nyere norske lover og spørsmålet om
semantisk interoperabilitet. Språkrådets seminar om juridisk terminologi, Tromsø.

25.11.2012. Schartum, Dag Wiese: Legal and Semantic Interoperability as Part of Government
Communication Policy. Nordisk konferanse i rettsinformatikk, University of Rovaniemi. Finland

Terje Grimstad: Utfordringer ved samhandling. Hvorfor er god informasjonsforvaltning viktig? Bolagsverkets informationsmöte med svenske etater og e-delegationen. Sundsvall, 23. september 2010.

Terje Grimstad: Utfordringer og muligheter knyttet til eForvaltning i Norge. Seminar med Bolagsverket og Brønnøysundregistrene. 22. november 2010. Brønnøysund.

Terje Grimstad: Betydningen av metadata i en fellesoffentlig arkitektur. Seminar med Bolagsverket og Brønnøysundregistrene. 23. november 2010. Brønnøysund.

Terje Grimstad: Collaboration for a better society. Verdikt Conference, Oslo, 1. November 2010.

Hans Solli-Sæther: Analytical Framework for e-Government Interoperability. eChallenges Conference, Warsaw, Poland, October, 2010.

Terje Grimstad: Information Governance and Metadata Strategies as a Basis for Cross-sector e-Services. eChallenges Conference, Warsaw, Poland, October, 2010.

Arne Thorstensen: Future e-Government: From Monologue to Dialogue. eChallenges Conference, Warsaw, Poland, October, 2010.
Riitta Hellman: Organisational Barriers to Interoperability. eChallenges Conference, Warsaw, Poland, October, 2010.

Hans Solli-Sæther: Samhandling, modenhet og gevinstrealisering. NOKIOS, Trondheim, 26. oktober 2010

Vibeke Dalberg og Per Myrseth: Bedre kvalitet i begrepssystemer gir bedre semantisk interoperabilitet. Midlertidige resultater fra Semicolons arbeid med prosesser og kvalitetsregimer for begrepssystemer/ontologier. AFIN-seminar: Felles begrepsbruk i elektronisk forvaltning på lovstyrte områder. Del av undervisningen på masterstudiet i Forvaltningsinformatikk. 15. september 2010.

Håvard Mikkelsen Ottestad og Lars-Erik Bruce: Anzo for behandling og visualisering av statistikk. Presentert på Semicolon-seminar 18. august, SSB.

Petter Gottschalk: Riv ned siloene og tenk helhet! En systematisk utvikling av organisatorisk samhandling i e-forvaltningen vil kunne gi en langsiktig samfunnsøkonomisk nytteverdi. Visma Enterprise Brukerforum. Haugesund, 6. september 2010.

Hans Solli-Sæther: Nytte av interkommunal samhandling – hva skal til for å lykkes? IKT ORKidé strategisamling, 26. august 2010.

Per Myrseth: Examples on how ontologies can ease aggregations, drilldowns and visualizations on macro data. Preliminary results from ongoing work in the Semicolon-project. Open Data Foundation Europe 2010 meeting, 7-8 of July 2010, Tilburg University, Netherlands.

Per Myrseth: Frislepp av nasjonale masterdata! Demonstrasjon av masterdata fra foretaksregisteret som Linked Open Data (LOD). 10. juni 2010 Seminar i regi av Ressursnettverk for eForvaltning og NorStella

Per Myrseth (Semicolon) & Robert H.P. Engels (mSesam4): A nation’s presence on the Semantic Web. Semantic Days Tutorial, 31. mai 2010.

Terje Grimstad: Common goals and bureaucratic obstacles for interoperability. Semantic Days, Stavanger 2nd May 2010.

Terje Grimstad: Goals and challenges for public sector. Semantic Days, Stavanger 31st May 2010.

Per Myrseth: Linked open data. Track Informasjonshåndtering, Software 2010, DND, Oslo 9. – 11. februar 2010.

Hans Solli-Sæther: Organisatorisk modenhet og nytten av samhandling. Partnerforums aktualitetsseminar “Organisatorisk samhandling og kunnskapsdeling i statlige virksomheter”. Oslo, 2. mars 2010.

Riitta Hellman: Hindringer for organisatorisk samhandling. Partnerforums aktualitetsseminar “Organisatorisk samhandling og kunnskapsdeling i statlige virksomheter”. Oslo, 2. mars 2010.

Per Myrseth: Some thoughts on measuring Semantic Interoperability on Public Sector Information. eGovMonNet, Gent, 30.11.2009.

Arthur Reinertsen: Semicolon Semantic and Organisational Interoperability in Communicating and Collaborating Organisations – issues in public sector in Norway. eGovMonNet, Gent, 30.11.2009.

Terje Grimstad: How to put technology in context with citizens and businesses in focus – in practice. eGovernment Research and Innovation: Empowering Citizens through Government Services across Sectors and Borders Preconference for the EU 5th Ministerial eGovernment Conference. Malmö, 18. november 2009.

Terje Grimstad: Interoperabilitet i et samfunnsperspektiv. Altinn brukerforum. Oslo, 27.11.2009.
Hans Solli-Sæther og Petter Gottschalk: Generations of Struggle in Stages of Growth Modeling. Decision Sciences Institute 40th annual meeting, New Orleans, Louisiana, 14-17 November, 2009.

Terje Grimstad: Semicolon – Semantic and Organisational Interoperability in Communicating
and Collaborating Organisations. Norstella, 5.11.2009.

Per Myrseth: Offentlige data – hvem, hva hvor? På vei mot informasjonssamfunnet og nye samhandlingsformer. EDOK 2009, Gardermoen.

Terje Grimstad: Semantic and Organisational Interoperability Issues in Public Sector in Norway. 1st forum on interoperability and applicative cooperation in e-government. Regione Marche and University of Camerino Camerino, Itlay, 15th-16th October 2009.

Henrik Smith-Meyer og Lasse Udjus: Scenarier for utnyttelse av prosessorienterte løsninger på tvers. NOKIOS 2009, Trondheim.

Mikael Ålund: Interoperabilitet mellan myndigheter och näringsliv: Bolagsverkets erfarenheter från samarbetsprojekt och utvecklingen av nya tjänster. Presentasjon for Semicolon i Oslo 17.10. 2009.

Adam Arndt: Danish standardisation experiences– the road to Model Based Standardisation. Presentasjon for Semicolon i Oslo 17.10. 2009.

Karl Wessbrandt: Svenskt nationellt ramverk för interoperabilitet. Sammanfattning och status. Presentasjon for Semicolon i Oslo 17.10. 2009.

Dag Wiese Schartum: Noen juridiske aspekter ved semantisk interoperabilitet. Presentasjon for Semicolon i Oslo 17.10. 2009.

Arne Jørgen Berre: Europeiske initiativer for interoperabilitet. Hva er overordnet status? Hva gjør Kommisjonen? Presentasjon for Semicolon i Oslo 17.10. 2009.

Arild Haraldsen: Elektronisk samhandling i offentlig sektor Hva bør norsk offentlig forvaltning gjøre? Hva kan NorStella gjøre? Presentasjon for Semicolon i Oslo 17.10. 2009.

Kristian Bergem: Referansegruppe Semicolon. Presentasjon for Semicolon i Oslo 17.10. 2009.

Terje Grimstad: Semicolon Referansegruppemøte nr 1. Presentasjon for Semicolon i Oslo 17.10. 2009.

Riitta Hellman: Organizational Barriers to Interoperability: Norwegian Case Stydy. 8th International EGOV Conference 2009, 30.8.-3.9.2009, Linz, Austria.

Hans Solli-Sæther: Vekstmodell for e-forvaltning. Seminar om elektronisk samhandling. NorStella. Oslo, 27. august 2009.

Terje Grimstad: Metoder for bedre samhandling – erfaringer fra Semicolon. Presentert på Norstella/RNeF-seminar, Oslo, 27. august 2009.

Lasse Udjus: Strategi for metadata i offentlig sektor. Presentert på Norstella/RNeF-seminar, Oslo, 27. august 2009.

Hans Solli-Sæther: Vekstmodell for e-forvaltning: Målekriterier for organisatorisk samhandling. Altinn Brukerråd, Brønnøysund, 10. juni 2009.

Terje Grimstad: Bedre samhandling i forvaltningen og med innbyggere og næringsliv. Altinn Brukerråd, Brønnøysund, 10. juni 2009.

Per Myrseth: Fører elektronisk samhandling til en digital tidsbombe? Det fjerde norske arkivmøtet, 22. april, Bergen.
Riitta Hellman: Barriers to organizational interoperability – the Norwegian case. IADIS International Conference e-Society, 28.2.2009, Barcelona.

Lasse Udjus og Henrik Smith-Meyer: Økt offentlig samhandling gjennom tverrgående prosesskartlegging. Software 2009, 12.2.2009.
Per Myrseth og Audun Stolpe: Semantiske teknologier og informasjonsforvaltning hos Statistisk Sentralbyrå (SSB). Software 2009, 10.2.2009.

Per Myrseth: “State of the art” for semantisk interoperabilitet. SOA i Praksis, DND, 20.11.2008.

Line Richardsen og Per Myrseth: KS Resultat XML. Det Digitale Trøndelag, 2008.
Riitta Hellman: Hindringer for organisatorisk samhandling, NorStella Interop frokostseminar 5.11.2008.

Riitta Hellman: Hindringer for organsatorisk samhandling, NOKIOS 2008, 17.10.2008.
Lasse Udjus: Semicolon, eBygg, 21.10.2008.

Terje Grimstad: FAOS-høringsmøte, Semicolon-foredrag, NorStella, 11.9.2008.

Per Myrseth: Semicolon – samhandling og begreper i offentlig tjenesteproduksjon. DIFI, 18.6.2008. * Generell Semicolon-presentasjon fra høsten 2007 (på engelsk).

TRYKKSAKER, BROSJYRER OG ANNET

Semantikart Android Market: applikasjon som viser steder av interesse i nærheten av der en er i Norge (utviklet som del av en masteroppgave i informatikk ved Universitetet i Oslo, i tilknytning til Semicolon).

Terje Grimstad: Collaboration for a better society. Abstract. Verdikt Conference, Oslo, 1. November 2010.

Per Myrseth: Examples on how ontologies can ease aggregations, drilldowns and visualizations on macro data. Preliminary results from ongoing work in the Semicolon-project. Open Data Foundation Europe 2010 meeting, 7-8 of July 2010, Tilburg University, Netherlands. Tidspunkt: Torsdag 8. juli , starter etter 1 time 11 minutter, slutt kl. 1:43:00.

Semicolon and Ifi with Anzo by Cambridge Semantics. Demo på Youtube. 2010.

Semicolon-plakat 2008 (på norsk).

Semicolon-brosjyre 2007 (på engelsk).

Semicolon-metode for case.

Posted in Semicolon I | Comments Off on Publikasjoner fra Semicolon I