Monthly Archives: September 2013

Survey on vocabulary and ontology tools

In the case for “The Brønnøysund Register Centre” we have written a survey on vocabulary and ontology tools, including a methodology for comparing tools.
The report Survey on vocabulary and ontology tools is free to download.
In developing this document we have received input from a plethora of experts and stakeholders in Norway, to give this report greater applicability than just to solve a problem in the case for the Register Centre.

The document also includes a methodology for evaluating and choosing tools for managing and working with vocabularies. We have tested this evaluation methodology to find tools that could meet our five use cases.

And based on the methodology in the document we ended up with 4 tools that we are adapting to meet our use cases, these tools will be demonstrated to the identified stake holders.

Evaluation of Vocabulary and ontology tools
The evaluation of the select tools could be found in the report on “Evaluering av klienter for semantic vokabular”, in Norwegian.

Posted in Case descriptions, Methods, News, Uncategorized | Comments Off on Survey on vocabulary and ontology tools

Evaluering av verktøy for vokabularer

Semicolon har laget en rapport for evaluering av verktøy for arbeide med begreper.
Rapporten er på engelsk.

Survey on vocabulary and ontology tools

Rapporten gir en god oversikt over hvilke verktøy som finnes for arbeide med begreper, det er også laget en grundig metodologi for vurdering og valg av verktøy for arbeide med begreper basert på hvilke behov og bruksmønster en organisasjon har i forhold til sitt arbeide med begreper.

I Brønnøysund caset har vi brukt denne metoden og valgt 4 verktøy for å utvikle demonstrator som møter våre 5 brukstilfeller. Vi vil demonstrere disse verktøyene for interesenter i November.

Det er også laget en kort rapport fra uttestingen av begrepsklientene.

Posted in Caser, Nyheter, Pågående caser, Semicolon II, Uncategorized | Comments Off on Evaluering av verktøy for vokabularer