Category Archives: Semicolon II

Norge vs Sverige

Altinn.no og Verksamt.se

Göran Goldkuhl og Annie Röstlinger fra Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, Linköpings universitet og
Leif S Flak fra Institutt for informationssystemer, Universitetet i Agder har gjort en sammenligning av den norske og den svenske bedriftsportalen som integrerte tjenestearenaer.

Fra innledningen:
“Sammanfattning: Att förenkla för företag ses som en viktig uppgift för offentlig förvaltning. Sådana förenklingssträvanden realiseras bl.a genom olika digitala lösningar. Exempel på sådana digitala lösningar är nationella företagsportaler där information och tjänster samlas för att underlätta för företag i deras kontakter med myndigheter. Två sådana företagsportaler är den norska Altinn.no och den svenska Verksamt.se. Dessa två företagsportaler har undersökts genom en komparativ studie. Syftet med denna studie har varit att undersöka hur sådana företagsportaler lyckas realisera strävanden att fungera som integrerade tjänstearenor.”

Hele rapporten kan leses her: Nationella foretagsportaler som integrerade tjänstearenor

Posted in Nyheter, Samfunnsøkonomisk analyse, Semicolon II, Utveksling av informasjon | Comments Off on Norge vs Sverige

Harmonisering av begreper og regelverk mellom etater

Når forskjellige etater skal starte digitalt samarbeide vil de ofte ha behov for å dele informasjon mellom sine IT systemer.

Når informasjonen skal deles, er det viktig å avklare hvilken informasjon som utveksles mellom systemene.
Mange etater er regelstyrt, begrepene som brukes av etatene vil være definert i de regler og lover som styrer virksomhet.
I Semicolon II prosjektet har vi utarbeidet en veileder som beskriver hvordan begreper skal harmoniseres eller koordineres.

Metoden har tre klare steg som må gjennomføres i kronologisk rekkefølge

  1. Klarlegge hvilke opplysningstyper er relevante for rettigheter og plikter
  2. Koordinere hvilke opplysningstyper som er de samme
  3. Harmonisere opplysningstypene slik at disse blir sammenfallende

Dokumentet kan lastes ned her: Harmonisering av begreper og regelverk

Posted in Caser, Nyheter, Semicolon II, Utveksling av informasjon | Comments Off on Harmonisering av begreper og regelverk mellom etater

Kokebok for informasjonsutveksling 2.0

Kokebok for informasjonsutveksling 2.0

Det er produsert en “Kokebok for informasjonsutveksling” dette er et supplement til eksisterende prosjektmetodikker som brukes av den enkelte etat. Til kokeboken hører det en del dokumenter og veiledningsmateriale.

I tillegg er det laget en sluttrapport om caset

Posted in Caser, Nyheter, Resultater, Semicolon II, Utveksling av informasjon | Comments Off on Kokebok for informasjonsutveksling 2.0

Evaluering av verktøy for vokabularer

Semicolon har laget en rapport for evaluering av verktøy for arbeide med begreper.
Rapporten er på engelsk.

Survey on vocabulary and ontology tools

Rapporten gir en god oversikt over hvilke verktøy som finnes for arbeide med begreper, det er også laget en grundig metodologi for vurdering og valg av verktøy for arbeide med begreper basert på hvilke behov og bruksmønster en organisasjon har i forhold til sitt arbeide med begreper.

I Brønnøysund caset har vi brukt denne metoden og valgt 4 verktøy for å utvikle demonstrator som møter våre 5 brukstilfeller. Vi vil demonstrere disse verktøyene for interesenter i November.

Det er også laget en kort rapport fra uttestingen av begrepsklientene.

Posted in Caser, Nyheter, Pågående caser, Semicolon II, Uncategorized | Comments Off on Evaluering av verktøy for vokabularer

Publikasjoner fra Semicolon II

ARTIKLER, KRONIKKER OG BØKER

Seniorrågiver Steinar Skagemo, Difi og Prosjektleder Terje Grimstad, Semicolon
Digital samhandling og informasjonsforvaltning.
Digitaliseringskonferansen 2013, DIFI, Oslo, 29-30.5.2013

David Norheim – Computas
Experiences with organisational linked data, presentation
Semantic Days 2013, Stavanger, 28-30.5.2013

David Norheim, Computas, Svein Erik Grønmo, Brønnøysundregistrene, Terje Grimstad, Karde
Experiences with organizational linked data in Norway and Sweden
SemTechBiz 2013, San Fransisco, USA, 2-5.6.2013

Hellang, Ø and Flak, L.S (2012). Assessing Effects of eGovernment Initiatives Based on a Public Value Framework. In Scholl et.al. (Eds). Lecture Notes in Computer Science, 2012, Volume 7443/2012, 246-259, DOI: 10.1007/978-3-642-33489-4_21.

Solli-Sæther, H and Flak, L.S. (2012). Interoperability, maturity and benefits in eGovernment projects. Accepted for NOKOBIT 2012, Nov 19-21, 2012, Bodø, Norway.

Flak, L.S and Solli-Sæther, H. (2013). Benefits Realization in eGovernment: Institutional Entrepreneurship

Hellang, Ø. and Flak, L.S. (2012): Measuring e-government performance: Searching for key performance indicators. Presented at the 9nth Scandinavian Workshop on eGovernment, Copenhagen, Denmark, February 9-10, 2012.

Solli-Sæther H. and Flak, L.S: (2012): Framework for benefits realization in e-government interoperability efforts. Presented at the 9th Scandinavian Workshop on eGovernment, Copenhagen, Denmark, February 9-10, 2012.

Audun Stolpe and Martin G. Skjæveland: Preserving Information Content in RDF using Bounded Homomorphisms. In: Elena Simperl et al., editor, ESWC 2012, 2012.

Flak, L. S.& Solli-Saether, H.: The Shape of Interoperability: Reviewing and Characterizing a Central Area within eGovernment Research. 45th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS 2012), 4-7 Jan. 2012. Pp. 2643-2652.

Solli-Sæther, Hans og Flak, Leif S. (2012): Samhandling og nytte fra e-forvaltningsprosjekter. Kapittel i Gevinstrealisering og offentlige IKT-investeri

Pernille Monstad Røberg, Leif Skiftenes Flak, Per Myrseth (2014): Unveiling Barriers and Enablers of Risk Management in Interoperability Efforts

Posted in Semicolon II | Comments Off on Publikasjoner fra Semicolon II