Monthly Archives: October 2013

Fremtidens Altinn

Semicolon fikk en grundig gjennomgang av hvilke planer som ligger for videreutviklingen av Altinn.

Vi fikk en god innføring i hvilke tanker som ligger bak videreutviklingen av nye tjenester i Altinn. Vi tror dette vil være med på å trygge Altinn som en viktig felles ressurs for økt effektivitet og samhandling i offentlig sektor.

Hva som ble presenter kan du se her:

Posted in Aktiviteter, Fagområder, Nyheter | Tagged | Comments Off on Fremtidens Altinn

Semicolon presenterte på Sundsvall 42 konferansen under tema Systemutvikling og Arkitektur

Semicolon presenterte Informationsförvaltning och utbyte av information i offentlig sektor på Sundsvall 42 konferansen 2013.

Informasjon om konferansen finner du på nettsiden til Sundsvall 42.

Semicolon presenterte under overskriften Systemutvikling og Arkitektur.

Posted in Nyheter, Utveksling av informasjon | Comments Off on Semicolon presenterte på Sundsvall 42 konferansen under tema Systemutvikling og Arkitektur

Semicolon presenterte på “The VERDIKT Conference 2013 – Rock ‘n’ Roll Technologies”

Semicolon ga en presentajon om Interoperability in public government: How legislation and running code should be connected PPT.

Hvor interoperabilitet og felles forståelse for hva som skal til for at informasjon skal kunne deles mellom etater i offentlig sektor.

Programmet for konferansen finnes på Forskningsrådets verdikt sider

Posted in Nyheter, Utveksling av informasjon | Comments Off on Semicolon presenterte på “The VERDIKT Conference 2013 – Rock ‘n’ Roll Technologies”