Monthly Archives: October 2013

Fremtidens Altinn

Semicolon fikk en grundig gjennomgang av hvilke planer som ligger for videreutviklingen av Altinn.

Vi fikk en god innføring i hvilke tanker som ligger bak videreutviklingen av nye tjenester i Altinn. Vi tror dette vil være med på å trygge Altinn som en viktig felles ressurs for økt effektivitet og samhandling i offentlig sektor.

Hva som ble presenter kan du se her:

Posted in Aktiviteter, Fagområder, Nyheter | Tagged | Comments Off on Fremtidens Altinn

Semicolon presenterte på “The VERDIKT Conference 2013 – Rock ‘n’ Roll Technologies”

Semicolon ga en presentajon om Interoperability in public government: How legislation and running code should be connected <href=”http: www.semicolon.no=”” wp-content=”” uploads=”” 2014=”” 10=”” 2013-10-14-verdikt-erlend.ppt”=””>PPT.</href=”http:>

Hvor interoperabilitet og felles forståelse for hva som skal til for at informasjon skal kunne deles mellom etater i offentlig sektor.

Posted in Nyheter, Utveksling av informasjon | Comments Off on Semicolon presenterte på “The VERDIKT Conference 2013 – Rock ‘n’ Roll Technologies”