Samhandlingsarena

Et av delmålene i Semicolon ll er å etablere en samhandlingsarena. Hensikten er å samle ledere og fagpersoner fra alle forvaltningsnivåer, både stat og kommune, samt nøkkelpersoner fra næringsliv og akademia, til diskusjon rundt hvordan vi kan forbedre elektronisk samhandling i offentlig sektor.

Samhandlingsarenaen skal:

  • Samle interessenter blant deltagende partnere og andre “stakeholders” i privat næringsliv og akademia.
  • Være en arbeidsgruppe som belyser og gir tilbakemeldinger på hverandres initiativer.
  • Omfatte tekniske, semantiske, juridiske og politiske problemstillinger.
  • Ha en fasilitatorrolle.

I prosjektet er det gjennomført ni samhandlingsarena-møter.


Forlengelse av samhandlingsarena

NFR støtter nytt møte i samhandlingsarenaen. Det vil derfor bli arrangert et 10. møte 11.Desember

Målbilde offentlig sektor 2025 – Hva må gjøres?

Comments are closed.