Kontakt

OPPDRAGSGIVER
Norges forskningsråd, Verdikt-programmet, Postboks 2700 St. Hanshaugen, 0131 Oslo.
Kontaktperson: Trond Knudsen, e-post: tk@forskningsradet.no, telefon: 91703728.

PROSJEKTEIER
Karde AS, Postboks 69 Tåsen, 0801 Oslo.
Kontaktpersoner: Terje Grimstad, telefon: 90844023;
Erlend Øverby, e-post: erlend.overby@karde.no, telefon: 90129642.

PROSJEKTLEDER
Terje Grimstad, Karde AS, telefon: 90844023.

PRIMÆRKONTAKTER HOS PARTNERE
Brønnøysundregistrene: Håkon Olderbakk, e-post: hakon.olderbakk@brreg.no, telefon: 91338993.
Computas AS: David Norheim, e-post: david.norheim@computas.no, telefon: 95946949.
Det Norske Veritas: Erling Svendby, e-post: erling.svendby@dnv.com, telefon: 41542412.
DIFI: Kristian Bergem, e-post: kristian.bergem@difi.no, telefon: 90786438.
Handelshøyskolen BI: Hans Solli-Sæther, e-post: hans.solli-sather@bi.no, telefon: 90944815.
Helsedirektoratet: Vigdis Heimly, e-post: Vigdis.Heimly@helsedir.no, telefon: 93435088.
Karde AS: Terje Grimstad, e-post: terje.grimstad@karde.no, telefon: 90844023.
KS: Line Richardsen, e-post: line.richardsen@ks.no, telefon: 91761877.
NorStella: Terje Borge Olsen, e-post: terje.olsen@norstella.no, telefon:  90076530.
SINTEF: Arne Jørgen Berre, e-post: arne.j.berre@sintef.no, telefon: 92047452.
Skattedirektoratet: Arne Thorstensen, e-post: arne.thorstensen@skatteetaten.no, telefon: 91397600.
Universitetet i Agder: Leif Skiftenes Flak, e-post: leif.flak@uia.no, telefon: 92459786.
Universitetet i Linköping: Göran Goldkuhl, e-post: goran.goldkuhl@liu.se, telefon: +46 705529815.
Universitet i Oslo – Institutt for informatikk: Arild Waaler, e-post: arild.waaler@ifi.uio.no, telefon: 95212954.
Universitetet i Oslo – Senter for rettsinformatikk: Dag Wiese Schartum, e-post: d.w.schartum@jus.uio.no, telefon: 22850077.

Comments are closed.