Mål

Prosjektets hovedmål er å utprøve og etablere metoder, verktøy og måleindikatorer som kan legges til grunn for forvaltningsanbefalinger og -standarder, slik at norsk offentlig sektor kan samarbeide bedre på tvers av etater, og derigjennom settes i stand til å tilby framtidsrettede og kosteffektive tjenester til innbyggere og næringsliv.

Prosjektets delmål:

  1. Identifisere hindringer for samhandling og foreskrive strategier/løsninger for å overkomme disse.
  2. Utvikle metoder og verktøy for å etablere effektiv samhandling samt identifisere måleindikatorer for å kunne måle effektene av samhandlingen.
  3. Anvende metoder og verktøy i konkrete eksempelprosjekter i etatene, og måle effekter ved hjelp av måleindikatorene.
  4. Spre resultater og erfaringer til offentlig sektor, IKT-industri og akademia.
  5. Etablere en samhandlingsarena med toneangivende etater, kompetente bedrifter og forskningsmiljøer.

Comments are closed.