Category Archives: Samfunnsøkonomisk analyse

Norge vs Sverige

Altinn.no og Verksamt.se

Göran Goldkuhl og Annie Röstlinger fra Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, Linköpings universitet og
Leif S Flak fra Institutt for informationssystemer, Universitetet i Agder har gjort en sammenligning av den norske og den svenske bedriftsportalen som integrerte tjenestearenaer.

Fra innledningen:
“Sammanfattning: Att förenkla för företag ses som en viktig uppgift för offentlig förvaltning. Sådana förenklingssträvanden realiseras bl.a genom olika digitala lösningar. Exempel på sådana digitala lösningar är nationella företagsportaler där information och tjänster samlas för att underlätta för företag i deras kontakter med myndigheter. Två sådana företagsportaler är den norska Altinn.no och den svenska Verksamt.se. Dessa två företagsportaler har undersökts genom en komparativ studie. Syftet med denna studie har varit att undersöka hur sådana företagsportaler lyckas realisera strävanden att fungera som integrerade tjänstearenor.”

Hele rapporten kan leses her: Nationella foretagsportaler som integrerade tjänstearenor

Posted in Nyheter, Samfunnsøkonomisk analyse, Semicolon II, Utveksling av informasjon | Comments Off on Norge vs Sverige