Semicolon presenterte på “The VERDIKT Conference 2013 – Rock ‘n’ Roll Technologies”

Semicolon ga en presentajon om Interoperability in public government: How legislation and running code should be connected <href=”http: www.semicolon.no=”” wp-content=”” uploads=”” 2014=”” 10=”” 2013-10-14-verdikt-erlend.ppt”=””>PPT.</href=”http:>

Hvor interoperabilitet og felles forståelse for hva som skal til for at informasjon skal kunne deles mellom etater i offentlig sektor.

This entry was posted in Nyheter, Utveksling av informasjon. Bookmark the permalink.

Comments are closed.