Harmonisering av begreper og regelverk mellom etater

Når forskjellige etater skal starte digitalt samarbeide vil de ofte ha behov for å dele informasjon mellom sine IT systemer.

Når informasjonen skal deles, er det viktig å avklare hvilken informasjon som utveksles mellom systemene.
Mange etater er regelstyrt, begrepene som brukes av etatene vil være definert i de regler og lover som styrer virksomhet.
I Semicolon II prosjektet har vi utarbeidet en veileder som beskriver hvordan begreper skal harmoniseres eller koordineres.

Metoden har tre klare steg som må gjennomføres i kronologisk rekkefølge

  1. Klarlegge hvilke opplysningstyper er relevante for rettigheter og plikter
  2. Koordinere hvilke opplysningstyper som er de samme
  3. Harmonisere opplysningstypene slik at disse blir sammenfallende

Dokumentet kan lastes ned her: Harmonisering av begreper og regelverk

This entry was posted in Caser, Nyheter, Semicolon II, Utveksling av informasjon. Bookmark the permalink.

Comments are closed.