Samhandlingsarena

Et av delmålene i Semicolon ll er å etablere en samhandlingsarena. Hensikten er å samle ledere og fagpersoner fra alle forvaltningsnivåer, både stat og kommune, samt nøkkelpersoner fra næringsliv og akademia, til diskusjon rundt hvordan vi kan forbedre elektronisk samhandling i offentlig sektor.

Samhandlingsarenaen skal:

  • Samle interessenter blant deltagende partnere og andre “stakeholders” i privat næringsliv og akademia.
  • Være en arbeidsgruppe som belyser og gir tilbakemeldinger på hverandres initiativer.
  • Omfatte tekniske, semantiske, juridiske og politiske problemstillinger.
  • Ha en fasilitatorrolle.

Les hele mandatet.

I prosjektet er det gjennomført seks samhandlingsarena-møter.

 

This entry was posted in Samhandlingsarena. Bookmark the permalink.

Comments are closed.