Case: Skatt

Skatt LCD/LOD

Linked Closed Data og Linked Open Data

Skatt har mange interne systemer i forskjellige “siloer”, dette er i stor grad informasjonssystemer som brukes internt i skatt sin saksbehandling.
I dette prosjektet ser vi på bruk av Linked Open Data teknologier og prinsipper på lukkede systemer, bak brannmurer, Linked Closed Data. Målet er å demonstrere nytten av å bruke semantiske teknologier på informasjonssystemer innen lukkede miljøer.
Vi ønsker også å vise muligheter ved å kombinere informasjon fra åpne kilder som Enhetsregisteret til Brønnøysund, med informasjon fra de lukkede systemene, og undersøke hvilke krav som må settes til sikkerhet og konfigurering av systemene for å sikre at skatt sine systemer fortsatt er sikre.

Eksempel på en system skisse kan være som følger:

Linked Closed Data og Linked Open Data arkitekturskisse
Linked Closed Data og Linked Open Data arkitekturskisse

Hele casebeskrivelsen kan leses her

This entry was posted in Pågående caser. Bookmark the permalink.

Comments are closed.