Politikkutforming

Økende forventninger fra innbyggerne krever en godt organisert, styrt og samordnet offentlig forvaltning og tjenesteproduksjon. Økt samhandling mellom ulike aktører innen offentlig sektor vil være påkrevet for å sikre god ressursutnyttelse. I Semicolon II vil det bli lagt vekt på å identifisere sektorer eller tjenesteområder gjennom case-metodikk for å tilnærme seg betydningen av samordning.

This entry was posted in Fagområder. Bookmark the permalink.

Comments are closed.