Semantisk samhandling

Puzzle

Semicolon II ønsker å undersøke hvordan tingenes internett, supplert med metadata/begrepsmodeller fra de enkelte etatene, kan utnyttes i offentlig forvaltning, for å skape bedre informasjonsflyt på tvers av etater, øke gjenbrukbarheten av data, og bedre serviceytelsen overfor samfunnet forøvrig.

 

This entry was posted in Fagområder. Bookmark the permalink.

Comments are closed.