Case: Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene og klient for begreper

En av målene med dette caset er å lage en demonstrator klient som viser hvordan DIFI sin begrepsstandard kan brukes opp mot SERES.

I dette caset ønsker vi også å demonstrere viktigheten av gode metadata for de etater som enda ikke har inngående erfaring med metadata. Forvaltning av begreper blir stadig viktigere på mange nivåer i norsk offentlighet, det er behov for verktøystøtte for begreper brukt i lovverk, i beskrivelse av systemer, i beskrivelse av informasjonsmodeller, og i faktisk implementering av IT systemer som understøtter forvaltningens virksomhet.

I dette caset vil vi også samle inn use cases som beskriver ønsket bruk av en klient hos mange av aktørene som arbeider med begreper.

Beskrivelse av hele caset kan leses her

This entry was posted in Pågående caser. Bookmark the permalink.

Comments are closed.