Case: Helsedirektoratet

Åpne data i Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet

I dette caset ønsker vi å se på muligheten for å gjøre helsedata tilgjengelig via sertifiserte tredjepartsløsninger. Hva kreves juridisk og teknisk for at dette skal kunne gjennomføres. Hvordan skal en tredjepartsløsning sertifiseres og etter hvilke kriterier.

I caset skal vi også undersøke muligheter for å gjøre aggregert helse statistikk, kvalitetsindikatorer og metadata tilgjengelig som offentlige åpne data.

Hele casebeskrivelsen kan leses her

This entry was posted in Pågående caser. Bookmark the permalink.

Comments are closed.