Resultater

Informasjonsforvaltning og lenkede åpne data

Semicolon har helt siden starten av prosjektet arbeidet med problemstillinger knyttet til begrepsdefinisjoner, informasjonsforvaltning, utveksling av informasjon og tilgjengeliggjøring av data og informasjon.
I det følgende presenteres noen aktiviteter og resultater.

Resultat-XML
Analyse av metadataarbeid i Skatteetaten
Livssyklusprosess for begrepssystemer
Metoder for metadatakvalitet
SERES-modellering
Åpne data
Utveksling av informasjon mellom offentlige etater

 

This entry was posted in Resultater. Bookmark the permalink.

Comments are closed.