Samhandlingsplattformer

Erfaringer fra de siste års forsøk på å etablere en felles teknologiplattform for samhandling i en vid forstand, har konkludert med at kun en plattform ikke er mulig, eller ønskelig, men at man i stedet vil ønske å få til interoperabilitet mellom flere plattformer:

  • “Tjenestenes internett”
  • “Tingenes internett”
  • “Innholdets internett”
  • “Menneskenes internett”

 

This entry was posted in Fagområder. Bookmark the permalink.

Comments are closed.