Møte nr. 3

Tilgjengeliggjøring av lenkede offentlige data – hva er verdien?  

(Mangler beskrivelse)

Referat fra møte nr. 3 (mangler link)

Agenda.

Foredrag:

  1. Terje Grimstad: Semicolon Samhandlingsarena, møte nr 3 
  2. Arne Dybdal og Per Myrseth: Hva er den samfunnsøkonomiske verdi av tilgjengeliggjøring av lenkede offentlige data? 
  3. Heather Broomfield: Open Data Action in DIFI    
  4. Svein Erik Grønmo og Steinar Ekse: Åpne data
  5. Liv Freihow: Lukkede dører for åpne data
This entry was posted in Samhandlingsarena. Bookmark the permalink.

Comments are closed.