Møte nr. 4

Gevinstrealisering ved investering i IKT-tiltak i offentlig sektor    

Dette er et sentralt tema i Semicolon. Et av hovedfokusene er å identifisere hvorfor samhandling mellom etater ikke har kommet lenger enn det har gjort, samtidig som en faglig utvikler ulike typer modeller og måleindikatorer for elektronisk samhandling.

Noen av deltagerne i prosjektet har tatt initiativ til å gi ut en bok om dette temaet. På møte nr. 4 i samhandlingsarenaen ble hovedtematikken i boken presentert av redaktøren, forsker ved UiA, Leif Skiftenes Flak. Det ble også presentert flere konkrete caser. Tilnærmingen til gevinstrealisering viser seg å være svært forskjellig i de ulike casene.

I den etterfølgende debatten på møtet ble flere temaer diskutert. For eksempel ble det pekt på fraværet av gode samordnede tiltak innenfor kommunesektoren, og kommunal- og regiondepartements engasjement ble etterlyst.

Referat fra møte nr. 4 

Agenda

Foredrag: 

  1. Terje Grimstad: Semicolon Samhandlingsarena, møte nr 4
  2. Leif Skiftenes Flak: Gevinstrealisering og offentlige IKT-investeringer
  3. Leif Skiftenes Flak og Edvard Pedersen: Altinn Gevinstrealisering
  4. Arne Thorstensen: Samhandlingsforum – gevinstrealisering
  5. Ingunn Cowan: Gevinster til fellesskapet
  6. Robert Giske og Atle Betten: «Koblet sammen» – elektronisk samhandling sykehus og kommune
This entry was posted in Samhandlingsarena. Bookmark the permalink.

Comments are closed.