Møte nr. 5

Samhandling i offentlig sektor i et innovasjonsperspektiv  

Offentlig sektor sysselsetter 30 % av landets arbeidsstyrke og utgjør en stor del av norsk økonomi. I første halvår av 2012 hadde offentlig sektor en verdiskapningseffekt på 0,6%, sett bort i fra streiken på våren. Samtidig er oppgavene i offentlig sektor store og økende. En aldrende befolkning setter økt press på helse- og omsorgstjenester. Offentlig sektor må derfor fornye og innovere seg selv – ikke bare av hensyn til seg selv, men av betydning for fellesskapet.

På bakgrunn av dette har Forskningsrådet laget en “Policy for innovasjon i offentlig sektor”. På møte nr. 5 i samhandlingsarenaen ble det belyst og diskutert hvilke utfordringer og muligheter dette kan gi for offentlig sektor.

Referat fra debatten i møte nr. 5

Agenda

Foredrag: 

  1. Terje Grimstad: Semicolon Samhandlingsarena, møte nr 5 
  2. Jesper W. Simonsen: Forskningsrådets policy for innovasjon i offentlig sektor
  3. Hans Christian Holte: Hvordan vil Difi utnytte denne satsingen i sin fornyelse av offentlig sektor?
  4. Trude Andresen: Samordning mellom forvaltningsorganer – en innovasjonsutfordring
  5. Heidi Arnesen Austlid: Innovasjon i kommunal sektor – en umulighet?
This entry was posted in Samhandlingsarena. Bookmark the permalink.

Comments are closed.