Category Archives: Publikasjoner

Norge vs Sverige

Altinn.no og Verksamt.se

Göran Goldkuhl og Annie Röstlinger fra Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, Linköpings universitet og
Leif S Flak fra Institutt for informationssystemer, Universitetet i Agder har gjort en sammenligning av den norske og den svenske bedriftsportalen som integrerte tjenestearenaer.

Fra innledningen:
“Sammanfattning: Att förenkla för företag ses som en viktig uppgift för offentlig förvaltning. Sådana förenklingssträvanden realiseras bl.a genom olika digitala lösningar. Exempel på sådana digitala lösningar är nationella företagsportaler där information och tjänster samlas för att underlätta för företag i deras kontakter med myndigheter. Två sådana företagsportaler är den norska Altinn.no och den svenska Verksamt.se. Dessa två företagsportaler har undersökts genom en komparativ studie. Syftet med denna studie har varit att undersöka hur sådana företagsportaler lyckas realisera strävanden att fungera som integrerade tjänstearenor.”

Hele rapporten kan leses her: Nationella foretagsportaler som integrerade tjänstearenor

Posted in Nyheter, Samfunnsøkonomisk analyse, Semicolon II, Utveksling av informasjon | Comments Off on Norge vs Sverige

Harmonisering av begreper og regelverk mellom etater

Når forskjellige etater skal starte digitalt samarbeide vil de ofte ha behov for å dele informasjon mellom sine IT systemer.

Når informasjonen skal deles, er det viktig å avklare hvilken informasjon som utveksles mellom systemene.
Mange etater er regelstyrt, begrepene som brukes av etatene vil være definert i de regler og lover som styrer virksomhet.
I Semicolon II prosjektet har vi utarbeidet en veileder som beskriver hvordan begreper skal harmoniseres eller koordineres.

Metoden har tre klare steg som må gjennomføres i kronologisk rekkefølge

  1. Klarlegge hvilke opplysningstyper er relevante for rettigheter og plikter
  2. Koordinere hvilke opplysningstyper som er de samme
  3. Harmonisere opplysningstypene slik at disse blir sammenfallende

Dokumentet kan lastes ned her: Harmonisering av begreper og regelverk

Posted in Caser, Nyheter, Semicolon II, Utveksling av informasjon | Comments Off on Harmonisering av begreper og regelverk mellom etater

Kokebok for informasjonsutveksling 2.0

Kokebok for informasjonsutveksling 2.0

Det er produsert en “Kokebok for informasjonsutveksling” dette er et supplement til eksisterende prosjektmetodikker som brukes av den enkelte etat. Til kokeboken hører det en del dokumenter og veiledningsmateriale.

I tillegg er det laget en sluttrapport om caset

Posted in Caser, Nyheter, Resultater, Semicolon II, Utveksling av informasjon | Comments Off on Kokebok for informasjonsutveksling 2.0

Evaluering av verktøy for vokabularer

Semicolon har laget en rapport for evaluering av verktøy for arbeide med begreper.
Rapporten er på engelsk.

Survey on vocabulary and ontology tools

Rapporten gir en god oversikt over hvilke verktøy som finnes for arbeide med begreper, det er også laget en grundig metodologi for vurdering og valg av verktøy for arbeide med begreper basert på hvilke behov og bruksmønster en organisasjon har i forhold til sitt arbeide med begreper.

I Brønnøysund caset har vi brukt denne metoden og valgt 4 verktøy for å utvikle demonstrator som møter våre 5 brukstilfeller. Vi vil demonstrere disse verktøyene for interesenter i November.

Det er også laget en kort rapport fra uttestingen av begrepsklientene.

Posted in Caser, Nyheter, Pågående caser, Semicolon II, Uncategorized | Comments Off on Evaluering av verktøy for vokabularer

Publikasjoner fra Semicolon II

ARTIKLER, KRONIKKER OG BØKER

Seniorrågiver Steinar Skagemo, Difi og Prosjektleder Terje Grimstad, Semicolon
Digital samhandling og informasjonsforvaltning.
Digitaliseringskonferansen 2013, DIFI, Oslo, 29-30.5.2013

David Norheim – Computas
Experiences with organisational linked data, presentation
Semantic Days 2013, Stavanger, 28-30.5.2013

David Norheim, Computas, Svein Erik Grønmo, Brønnøysundregistrene, Terje Grimstad, Karde
Experiences with organizational linked data in Norway and Sweden
SemTechBiz 2013, San Fransisco, USA, 2-5.6.2013

Hellang, Ø and Flak, L.S (2012). Assessing Effects of eGovernment Initiatives Based on a Public Value Framework. In Scholl et.al. (Eds). Lecture Notes in Computer Science, 2012, Volume 7443/2012, 246-259, DOI: 10.1007/978-3-642-33489-4_21.

Solli-Sæther, H and Flak, L.S. (2012). Interoperability, maturity and benefits in eGovernment projects. Accepted for NOKOBIT 2012, Nov 19-21, 2012, Bodø, Norway.

Flak, L.S and Solli-Sæther, H. (2013). Benefits Realization in eGovernment: Institutional Entrepreneurship

Hellang, Ø. and Flak, L.S. (2012): Measuring e-government performance: Searching for key performance indicators. Presented at the 9nth Scandinavian Workshop on eGovernment, Copenhagen, Denmark, February 9-10, 2012.

Solli-Sæther H. and Flak, L.S: (2012): Framework for benefits realization in e-government interoperability efforts. Presented at the 9th Scandinavian Workshop on eGovernment, Copenhagen, Denmark, February 9-10, 2012.

Audun Stolpe and Martin G. Skjæveland: Preserving Information Content in RDF using Bounded Homomorphisms. In: Elena Simperl et al., editor, ESWC 2012, 2012.

Flak, L. S.& Solli-Saether, H.: The Shape of Interoperability: Reviewing and Characterizing a Central Area within eGovernment Research. 45th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS 2012), 4-7 Jan. 2012. Pp. 2643-2652.

Solli-Sæther, Hans og Flak, Leif S. (2012): Samhandling og nytte fra e-forvaltningsprosjekter. Kapittel i Gevinstrealisering og offentlige IKT-investeri

Pernille Monstad Røberg, Leif Skiftenes Flak, Per Myrseth (2014): Unveiling Barriers and Enablers of Risk Management in Interoperability Efforts

Posted in Semicolon II | Comments Off on Publikasjoner fra Semicolon II

Publikasjoner fra Semicolon I

ARTIKLER, KRONIKKER OG BØKER

Schartum, Dag Wiese: Legaldefinisjoner i nyere norske lover. Unipub forlag 2011 (ISBN 9788272261381) 40 s. Complex (6/11)

Schartum, Dag Wiese: Om forholdet mellom forvaltningslover og tilknyttede skjemaer. Lov og rett 2011 ;Volum 50.(9) s. 551-566

Hans Solli-Sæther: A framework for analysing interoperability in electronic government. Int. J. Electronic Finance, Vol. 5, No. 1, 2011. S. 32-48.

Audun Stolpe: Norm-system revision: Theory and application. Artificial Intelligence and Law Volume 18, Number 3, 247-283, Springer 2010.

Hans Solli-Sæther: Analytical Framework for e-Government Interoperability. I: Paul Cunningham and Miriam Cunningham (Eds): eChallenges e-2010 Conference Proceedings, Warsaw, Poland, 2010.

Terje Grimstad og Per Myrseth: Information Governance and Metadata Strategies as a Basis for Cross-sector e-Services. I: Paul Cunningham and Miriam Cunningham (Eds): eChallenges e-2010 Conference Proceedings, Warsaw, Poland, 2010.

Arne Thorstensen og Lasse Udjus: Future e-Government: From Monologue to Dialogue. I: Paul Cunningham and Miriam Cunningham (Eds): eChallenges e-2010 Conference Proceedings, Warsaw, Poland, 2010.

Riitta Hellman: Organisational Barriers to Interoperability. I: Paul Cunningham and Miriam Cunningham (Eds): eChallenges e-2010 Conference Proceedings, Warsaw, Poland, 2010.

Audun Stolpe: Relevance, derogation and permission: A case for a normal form for codes of norms. DEON 2010 10th International Conference on Deontic Logic in Computer Science, 7-9 July 2010, European University Institute, Fiesole (Firenze). Akseptert for publisering.

Per Myrseth et al.: Utilizing Ageing Information. I: David O’Donnell (Ed.): The Proceedings of the 10th European Conference on eGovernment National Centre for Taxation Studies and University of Limerick, Ireland, 17-18 June 2010. S. 279-287.

Per Myrseth et al.: Utilizing Aging Public Sector Information. Scandinavian Workshop on e-Government, Örebro University, Örebro, Sweden, 27-28 January, 2010.

Hans Solli-Sæther og Petter Gottschalk: The Modeling Process for Stage Models. Akseptert for publisering i Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce, 20: 279–293, 2010.

Hans Solli-Sæther: Maturity in e-government interoperability: an exploratory study of e-services in Norway. Proceedings of the IADIS International Conference e-Society 2010, Porto, Portugal. S. 115-122.

Audun Stolpe: A theory of permission based on the notion of derogation, akseptert for publisering i Journal of Applied Logic, Elsevier, 2010.

Hans Solli-Sæther: Organisatorisk modenhet og nytten av samhandling. Stat & Styring 4/2009, s. 9-11.

Hans Solli-Sæther og Petter Gottschalk: Generations of Struggle in Stages of Growth Modeling. Proceedings of the Decision Sciences Institute 40th annual meeting, New Orleans, Louisiana, 14-17 November, 2009. S. 881-887.

Terje Grimstad: Semantic and Organisational Interoperability Issues in Public Sector in Norway. 1st forum on interoperability and applicative cooperation in e-government. Regione Marche and University of Camerino Camerino, Italy, 15th-16th October 2009. (Short paper).

Riitta Hellman: Hindringer for organisatorisk samhandling. Stat & Styring 3/2009, s. 6-7.

Riitta Hellman: Organizational Barriers to Interoperability: Norwegian Case Stydy. H. Jochen Scholl, Marjn Janssen, Roland Traunmüller, Maria A. Wimmer (Eds.): Electronic Government: Proceedings of ongoing research and projects of EGOV 09. 8th International Conference, EGOV 2009. Trauner Druck: Linz, Schriftenreihe Informatik # 30, 2009. Pp. 182-189.

Riitta Hellman: Barriers to organizational interoperability – the Norwegian case. Proceedings of the IADIS International Conference e-Society 2009, Barcelona, 25-28 February, 2009. S. 160-167.

Terje Grimstad: Semantic and Organisational Interoperability in Communicating and Collaborating Organisations. Interconnecting Europe, Semantic Interoperability Centre Europe,Conference Book, 2008. S. 23-28.

Petter Gottschalk: E-Government Interoperability: Frameworks for Aligned Development. I: Dr. Sahu, Dr. Dwivedi, and Dr. Weerakkody (eds.): E-Government Development and Diffusion: Inhibitors and Facilitators of Digital Democracy. IGI Global publication. S. 23-33.

Petter Gottschalk: Maturity levels for interoperability in digital government. Government Information Quarterly 26 (2009) 75–81.

Petter Gottschalk and Hans Solli-Sæther (2009). Interoperability in E-Government: Stages of Growth. In S. Chhabra & M. Kumar (Eds.), Integrating E-Business Models for Government Solutions: Citizen-Centric Service Oriented Methodologies and Processes. Hershey, PA: IGI Global.

Petter Gottschalkand Hans Solli-Sæther: E-Government Interoperability and Information Resource Integration: Frameworks for Aligned Veloppdragent. Idea Group Publishing, 2009.

Petter Gottschalk and Hans Solli-Sæther: Stages of E-Government Interoperability. Electronic Government: An International Journal, Vol. 5, No. 3, 2008.

RAPPORTER OG NOTATER

Vibeke Dalberg, Per Myrseth og Jim Yang: Livssyklusprosess for utarbeidelse og forvaltning av begrepssystemer, februar 2011. Visio begrepsmodell.

Robert Engels og Per Myrseth: Åpne og lenkede data. En informasjonsinfrastruktur for elektronisk samhandling. Rapport nr. 2011-276, revisjon nr. 1. Det Norske Veritas, februar 2011.

Martin Giese, Audun Stolpe og Arild Waaler: Sluttrapport til Semicolon. Institutt for informatikk, Universitet i Oslo, januar 2011.

Mange forfattere: Semicolons metode for samfunnsøkonomisk analyse av IKT samhandlingsprosjekt. 2010 og tilknyttet Indikatorsett.

Arthur Reinertsen: Matrikkelens koplinger til kommunale fagapplikasjoner og tjenester. Sluttrapport fra samarbeidsprosjektet mellom prosjektene GeoIntegrasjon og Semicolon. 14.9.2010.

Håvard Mikkelsen Ottestad og Lars-Erik Bruce: Semantiske Teknologier for Distribusjon og Visualisering av Statistikk. Resultatene av et sommerprosjekt for Semicolon-prosjektet ved Universitetet i Oslo, Institutt for Informatikk. 16.09.2010.

Kristin Kopland: En analyse av utfordringer for tverrsektoriell elektronisk samhandling i offentlig sektor. Masteroppgave. Universitetet i Oslo, Institutt for informatikk, 01.02.2010.

David Norheim, Lasse Udjus og Henrik Smith-Meyer: Utredning om egnede standarder for definisjonsarbeid i offentlig sektor. Sluttrapport, 25. januar 2010. Difi.

Mange forfattere: Semicolon: State of the Art. * Report No. 2008-0996, Det Norske Veritas, December 2008.

Mange forfattere: Informasjonsmodell og veiledning for bruk av XML Schema for barnehagesøknad og oppvekst. Versjon kandidat 1.0. KS, 15. januar 2009.

Mange forfattere: Metode og retningslinjer for informasjonsmodeller for elektronisk samhandling i kommunal sektor: KS Resultat XML metode. Versjon kandidat 1.0. KS, 15. januar 2009.

Mange forfattere: Prosjekt for standardisert integrasjon mellom IKT-systemer i kommunesektoren. KS Resultat XML. Versjon 1.0. 30. januar 2009.

Mange forfattere: Case 3 for Semicolon-prosjektet: Pilot for søknad om SFO-plass. Bærum Kommunes Proof of Consept på mellomvare. 15.01.2009.

Per Myrseth og Kjell Tore Guttormsen: Mikrodata til forskere. Rapport nr. 2008-0997. Det Norske Veritas, 2009.

Informasjonsstruktur 2007 Forslag til rammeverk og metodikk og uttesting på pasientforløpene svangerskap/fødsel og hjerneslag. KITH Rapport 04/08.

FOREDRAG OG PRESENTASJONER

Dag Wiese Schartum (SERI-UiO): May legally defined terms be useful for improved interoperability in
the public sector. Semantic days, Oslo, 9.6. 2011.

22.11.2012. Schartum, Dag Wiese: Legaldefinisjoner i nyere norske lover og spørsmålet om
semantisk interoperabilitet. Språkrådets seminar om juridisk terminologi, Tromsø.

25.11.2012. Schartum, Dag Wiese: Legal and Semantic Interoperability as Part of Government
Communication Policy. Nordisk konferanse i rettsinformatikk, University of Rovaniemi. Finland

Terje Grimstad: Utfordringer ved samhandling. Hvorfor er god informasjonsforvaltning viktig? Bolagsverkets informationsmöte med svenske etater og e-delegationen. Sundsvall, 23. september 2010.

Terje Grimstad: Utfordringer og muligheter knyttet til eForvaltning i Norge. Seminar med Bolagsverket og Brønnøysundregistrene. 22. november 2010. Brønnøysund.

Terje Grimstad: Betydningen av metadata i en fellesoffentlig arkitektur. Seminar med Bolagsverket og Brønnøysundregistrene. 23. november 2010. Brønnøysund.

Terje Grimstad: Collaboration for a better society. Verdikt Conference, Oslo, 1. November 2010.

Hans Solli-Sæther: Analytical Framework for e-Government Interoperability. eChallenges Conference, Warsaw, Poland, October, 2010.

Terje Grimstad: Information Governance and Metadata Strategies as a Basis for Cross-sector e-Services. eChallenges Conference, Warsaw, Poland, October, 2010.

Arne Thorstensen: Future e-Government: From Monologue to Dialogue. eChallenges Conference, Warsaw, Poland, October, 2010.
Riitta Hellman: Organisational Barriers to Interoperability. eChallenges Conference, Warsaw, Poland, October, 2010.

Hans Solli-Sæther: Samhandling, modenhet og gevinstrealisering. NOKIOS, Trondheim, 26. oktober 2010

Vibeke Dalberg og Per Myrseth: Bedre kvalitet i begrepssystemer gir bedre semantisk interoperabilitet. Midlertidige resultater fra Semicolons arbeid med prosesser og kvalitetsregimer for begrepssystemer/ontologier. AFIN-seminar: Felles begrepsbruk i elektronisk forvaltning på lovstyrte områder. Del av undervisningen på masterstudiet i Forvaltningsinformatikk. 15. september 2010.

Håvard Mikkelsen Ottestad og Lars-Erik Bruce: Anzo for behandling og visualisering av statistikk. Presentert på Semicolon-seminar 18. august, SSB.

Petter Gottschalk: Riv ned siloene og tenk helhet! En systematisk utvikling av organisatorisk samhandling i e-forvaltningen vil kunne gi en langsiktig samfunnsøkonomisk nytteverdi. Visma Enterprise Brukerforum. Haugesund, 6. september 2010.

Hans Solli-Sæther: Nytte av interkommunal samhandling – hva skal til for å lykkes? IKT ORKidé strategisamling, 26. august 2010.

Per Myrseth: Examples on how ontologies can ease aggregations, drilldowns and visualizations on macro data. Preliminary results from ongoing work in the Semicolon-project. Open Data Foundation Europe 2010 meeting, 7-8 of July 2010, Tilburg University, Netherlands.

Per Myrseth: Frislepp av nasjonale masterdata! Demonstrasjon av masterdata fra foretaksregisteret som Linked Open Data (LOD). 10. juni 2010 Seminar i regi av Ressursnettverk for eForvaltning og NorStella

Per Myrseth (Semicolon) & Robert H.P. Engels (mSesam4): A nation’s presence on the Semantic Web. Semantic Days Tutorial, 31. mai 2010.

Terje Grimstad: Common goals and bureaucratic obstacles for interoperability. Semantic Days, Stavanger 2nd May 2010.

Terje Grimstad: Goals and challenges for public sector. Semantic Days, Stavanger 31st May 2010.

Per Myrseth: Linked open data. Track Informasjonshåndtering, Software 2010, DND, Oslo 9. – 11. februar 2010.

Hans Solli-Sæther: Organisatorisk modenhet og nytten av samhandling. Partnerforums aktualitetsseminar “Organisatorisk samhandling og kunnskapsdeling i statlige virksomheter”. Oslo, 2. mars 2010.

Riitta Hellman: Hindringer for organisatorisk samhandling. Partnerforums aktualitetsseminar “Organisatorisk samhandling og kunnskapsdeling i statlige virksomheter”. Oslo, 2. mars 2010.

Per Myrseth: Some thoughts on measuring Semantic Interoperability on Public Sector Information. eGovMonNet, Gent, 30.11.2009.

Arthur Reinertsen: Semicolon Semantic and Organisational Interoperability in Communicating and Collaborating Organisations – issues in public sector in Norway. eGovMonNet, Gent, 30.11.2009.

Terje Grimstad: How to put technology in context with citizens and businesses in focus – in practice. eGovernment Research and Innovation: Empowering Citizens through Government Services across Sectors and Borders Preconference for the EU 5th Ministerial eGovernment Conference. Malmö, 18. november 2009.

Terje Grimstad: Interoperabilitet i et samfunnsperspektiv. Altinn brukerforum. Oslo, 27.11.2009.
Hans Solli-Sæther og Petter Gottschalk: Generations of Struggle in Stages of Growth Modeling. Decision Sciences Institute 40th annual meeting, New Orleans, Louisiana, 14-17 November, 2009.

Terje Grimstad: Semicolon – Semantic and Organisational Interoperability in Communicating
and Collaborating Organisations. Norstella, 5.11.2009.

Per Myrseth: Offentlige data – hvem, hva hvor? På vei mot informasjonssamfunnet og nye samhandlingsformer. EDOK 2009, Gardermoen.

Terje Grimstad: Semantic and Organisational Interoperability Issues in Public Sector in Norway. 1st forum on interoperability and applicative cooperation in e-government. Regione Marche and University of Camerino Camerino, Itlay, 15th-16th October 2009.

Henrik Smith-Meyer og Lasse Udjus: Scenarier for utnyttelse av prosessorienterte løsninger på tvers. NOKIOS 2009, Trondheim.

Mikael Ålund: Interoperabilitet mellan myndigheter och näringsliv: Bolagsverkets erfarenheter från samarbetsprojekt och utvecklingen av nya tjänster. Presentasjon for Semicolon i Oslo 17.10. 2009.

Adam Arndt: Danish standardisation experiences– the road to Model Based Standardisation. Presentasjon for Semicolon i Oslo 17.10. 2009.

Karl Wessbrandt: Svenskt nationellt ramverk för interoperabilitet. Sammanfattning och status. Presentasjon for Semicolon i Oslo 17.10. 2009.

Dag Wiese Schartum: Noen juridiske aspekter ved semantisk interoperabilitet. Presentasjon for Semicolon i Oslo 17.10. 2009.

Arne Jørgen Berre: Europeiske initiativer for interoperabilitet. Hva er overordnet status? Hva gjør Kommisjonen? Presentasjon for Semicolon i Oslo 17.10. 2009.

Arild Haraldsen: Elektronisk samhandling i offentlig sektor Hva bør norsk offentlig forvaltning gjøre? Hva kan NorStella gjøre? Presentasjon for Semicolon i Oslo 17.10. 2009.

Kristian Bergem: Referansegruppe Semicolon. Presentasjon for Semicolon i Oslo 17.10. 2009.

Terje Grimstad: Semicolon Referansegruppemøte nr 1. Presentasjon for Semicolon i Oslo 17.10. 2009.

Riitta Hellman: Organizational Barriers to Interoperability: Norwegian Case Stydy. 8th International EGOV Conference 2009, 30.8.-3.9.2009, Linz, Austria.

Hans Solli-Sæther: Vekstmodell for e-forvaltning. Seminar om elektronisk samhandling. NorStella. Oslo, 27. august 2009.

Terje Grimstad: Metoder for bedre samhandling – erfaringer fra Semicolon. Presentert på Norstella/RNeF-seminar, Oslo, 27. august 2009.

Lasse Udjus: Strategi for metadata i offentlig sektor. Presentert på Norstella/RNeF-seminar, Oslo, 27. august 2009.

Hans Solli-Sæther: Vekstmodell for e-forvaltning: Målekriterier for organisatorisk samhandling. Altinn Brukerråd, Brønnøysund, 10. juni 2009.

Terje Grimstad: Bedre samhandling i forvaltningen og med innbyggere og næringsliv. Altinn Brukerråd, Brønnøysund, 10. juni 2009.

Per Myrseth: Fører elektronisk samhandling til en digital tidsbombe? Det fjerde norske arkivmøtet, 22. april, Bergen.
Riitta Hellman: Barriers to organizational interoperability – the Norwegian case. IADIS International Conference e-Society, 28.2.2009, Barcelona.

Lasse Udjus og Henrik Smith-Meyer: Økt offentlig samhandling gjennom tverrgående prosesskartlegging. Software 2009, 12.2.2009.
Per Myrseth og Audun Stolpe: Semantiske teknologier og informasjonsforvaltning hos Statistisk Sentralbyrå (SSB). Software 2009, 10.2.2009.

Per Myrseth: “State of the art” for semantisk interoperabilitet. SOA i Praksis, DND, 20.11.2008.

Line Richardsen og Per Myrseth: KS Resultat XML. Det Digitale Trøndelag, 2008.
Riitta Hellman: Hindringer for organisatorisk samhandling, NorStella Interop frokostseminar 5.11.2008.

Riitta Hellman: Hindringer for organsatorisk samhandling, NOKIOS 2008, 17.10.2008.
Lasse Udjus: Semicolon, eBygg, 21.10.2008.

Terje Grimstad: FAOS-høringsmøte, Semicolon-foredrag, NorStella, 11.9.2008.

Per Myrseth: Semicolon – samhandling og begreper i offentlig tjenesteproduksjon. DIFI, 18.6.2008. * Generell Semicolon-presentasjon fra høsten 2007 (på engelsk).

TRYKKSAKER, BROSJYRER OG ANNET

Semantikart Android Market: applikasjon som viser steder av interesse i nærheten av der en er i Norge (utviklet som del av en masteroppgave i informatikk ved Universitetet i Oslo, i tilknytning til Semicolon).

Terje Grimstad: Collaboration for a better society. Abstract. Verdikt Conference, Oslo, 1. November 2010.

Per Myrseth: Examples on how ontologies can ease aggregations, drilldowns and visualizations on macro data. Preliminary results from ongoing work in the Semicolon-project. Open Data Foundation Europe 2010 meeting, 7-8 of July 2010, Tilburg University, Netherlands. Tidspunkt: Torsdag 8. juli , starter etter 1 time 11 minutter, slutt kl. 1:43:00.

Semicolon and Ifi with Anzo by Cambridge Semantics. Demo på Youtube. 2010.

Semicolon-plakat 2008 (på norsk).

Semicolon-brosjyre 2007 (på engelsk).

Semicolon-metode for case.

Posted in Semicolon I | Comments Off on Publikasjoner fra Semicolon I